Terugkijkend kunnen we beslist tevreden zijn met het wel en wee van onze schaakjeugd, hoewel de groep groter mag worden. Er zijn nu zo’n 10 jeugdleden en dat is aan de bescheiden kant, maar dan kunnen we er direct aan toevoegen, dat het om de kwaliteit gaat en minder om de kwantiteit en daar zit het wel goed mee.

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Astrid Martens, die naar Breda verhuist. Voor Astrid in de plaats kunnen we Jorn Brouwer, 18 jaar, begroeten en we heten hem welkom !

Astrid, dank voor jouw bijdrage ! Je hebt deze zomer intensief meegedaan en dan zie ik Lobbus en het sportieve weekend op het Belcour weer voor me. Met Henk samen heb je het gapend gat opgevuld toen Gosse en Sergio aan mij het jeugdleider zijn hebben doorgegeven.

Het bestuur heeft de jeugd een eigen site gegeven om te beheren en in de loop van het nieuwe jaar gaat die zeker gebruikt worden !

Op deze plek wil ik alle hulp van medewerkers en ouders in het zonnetje plaatsen, want zonder gaat het niet !

Rest mij een ieder een mooi nieuw schaakjaar toe te wensen en om mee te beginnen prettige feestdagen !

 Erik Olof, jeugdleider