We maken gebruik van de ‘Clubhelper app’; een online omgeving die je kunt openen vanaf je laptop of smartphone. Je vindt er het huiswerk voor de volgende schaakles en je hebt daar de mogelijk om je af te melden als je een keertje niet kan komen schaken. Dat afmelden is vooral belangrijk in verband met je deelname aan de interne competitie. Als je in groep 2 of 3 zit en je je op dinsdagmiddag voor 17:00 uur niet afmeldt, word je ingedeeld voor de interne competitie. Voor degene tegen wie je bent ingedeeld is het natuurlijk jammer als hij of zij geen tegenstander heeft. Jorn of Jeroen maken de indeling na 17:00 uur en gaan ervan uit dat de kinderen die zich niet hebben afgemeld, ingedeeld kunnen worden voor de interne competitie.

Dit is de link naar de Clubhelper app: https://schakenzeist.clubhelper.nl/. Klik hier voor uitleg over het toevoegen van deze app aan het startscherm van je smartphone.

Huiswerk
Als je bent ingelogd in de Clubhelper app, vind je bij ‘Mijn lessen’ de meest recente schaakles met het bijbehorende huiswerk voor de volgende keer:
Mijn lessen
Let op: Als je de les niet ziet staan, kan het helpen om de pagina te verversen (op Windows computers met de functietoets ‘F5’, als dat niet werkt: Ctrl+F5, en op Mac/Apple computers met Apple + R of Cmd + R).

Afmelden voor een schaakles
Afmelden doe je bij ‘Mijn Activiteiten’. Door het schuifje naar links te slepen (een klik is voldoende) meld je je (kind) af voor les:
Afmelden voor een schaakles via de clubhelper app